• bonsoir

 • ______________________$$_____$___________$_____$$__________________________
  ________________________$$$__$_$$___________$$_$__$$$_________________________
  _________$______$$$_____$$$_$__$$___________$$__$_$$$_____$$$______$__________
  _________$_______$$$____$$$_$$_$$___________$$_$$_$$$____$$$_______$__________
  ________$_________$$$___$$$$$$__$$_________$$__$$$$$$___$$$_________$_________
  ________$__________$$___$$$$$$___$$_______$$___$$$$$$___$$__________$_________
  ________$__________$$___$$$$$$___$$$_____$$$___$$$$$$___$$__________$_________
  ________$$_____$___$$___$$$$$$$__$$$_____$$$__$$$$$$$___$$___$_____$$_________
  ________$$____$$___$$$$$$$$$$$$__$$$$___$$$$__$$$$$$$$$$$$___$$____$$_________
  ________$$$___$$$__$$$$$$$$$$$$__$$$$___$$$$__$$$$$$$$$$$$__$$$___$$$_________
  _________$$$__$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$___$$$$__$$$$$$$$$$$___$$$__$$$__________
  _________$$$$$_$$$$___$_________$$$$$___$$$$$_________$___$$$$_$$$$$__________
  __________$$$$$$$$$$_____________$$$$$_$$$$$_____________$$$$$$$$$$___________
  ___________$$$$$$$$____$$$$$$$_____$$$$$$$_____$$$$$$$____$$$$$$$$____________
  ___$$$______$$$$$$___$$$$$$$$$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$$$___$$$$$$______$$$____
  ______$$$____$$$$___$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$____$$$_______
  ________$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$__$__$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$_________
  _________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$__________
  _________$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$__________
  __________$$$$$__$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$__$$$$$___________
  __________$$$$$__$$$$$$$$$$$$_______$$$$$_______$$$$$$$$$$$$__$$$$$___________
  _______$___$$$$__$$$$$$$$$$$__________$__________$$$$$$$$$$$__$$$$___$________
  _______$$_________$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$$$$$$________$$________
  ____$___$$________$$$$$$$$$$_____________________$$$$$$$$$$________$$___$_____
  ____$$___$$$$______$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$______$$$$___$$_____
  ____$$$___$$$$$$$__$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$__$$$$$$$___$$$_____
  _____$$$_____$$$$$__$$$$$$$$$$_________________$$$$$$$$$$__$$$$$_____$$$______
  ______$$$____$$$$$$__$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$__$$$$$$____$$$_______
  _______$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$________
  _________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$__________
  ________________$$$$$$$___$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$___$$$$$$$_________________
  ________________$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$_________________
  ________________$$$$$$$$__$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___$__$$$$$$$$_________________
  ________________$$$___$$__$$$____$$$$$$$$$$$$___$$$__$$___$$$_________________
  _______________$$$_____$___$$$$___$$$$$$$$$___$$$$___$_____$$$________________
  _______________$$______$__$$$$$$$___$$$$$___$$$$$$$__$______$$________________
  _______________$$_____$___$$$_$$$$___$$$___$$$$_$$$___$_____$$________________
  ________________$_________$___$$$$$$_____$$$$$$___$_________$_________________
  ________________$____________$$___$$$___$$$___$$____________$_________________
  _________________$___________$____$$$$_$$$$____$___________$__________________
  _____________________________$____$$$$$$$$$____$______________________________
  _____________________________$____$$$$$$$$$____$______________________________
  _____________________________$___$$$$$$$$$$$___$______________________________
  _________________________________$$$_$$$_$$$__________________________________
  ________________________________$$$__$$$__$$$_________________________________
  _______________________________$$$___$$$___$$$________________________________
  _______________________________$$_____$_____$$________________________ bis
  ♥╔═════╗
  ♥║░╔═╗░║
  ♥║░╚═╝░╚╗╔╗╔══╗╔══╗╔╗╔╗╔══╗♥
  ♥║░╔══╗░║╠╣║╚═╣║╔╗║║║║║║╚═╣♥
  ♥║░╚══╝░║║║╠═╗║║╚╝║║╚╝║╠═╗║♥
  ♥╚══════╝╚╝╚══╝╚══╝╚═╩╝╚══╝x

 • Anonyme

  salem alikom